Tuesday, 20 November 2012

யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வு முடிவுகள்: 1045 தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் 7A


  
யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வு முடிவுகள்: 1045 தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் 7A
கோலாலம்பூர், நவம்பர் 20- நேற்று 2012-ஆம் ஆண்டுக்கான யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. இத்தேர்வில் மொத்தம் 1045 தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் 7ஏக்கள் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். எனினும், கடந்த ஆண்டு 1218 மாணவர்கள் 7 ஏக்கள் பெற்றிருந்த வேளையில் இவ்வாண்டு இந்த எண்ணிக்கையில் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநில ரீதியில், சிலாங்கூர் மாநிலம் தான் யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்ச்சி விகிதத்தில் முதலிடம் வகிக்கிறது என்றாலும், கடந்தாண்டை விட இந்த எண்ணிக்கை குறைவு என்றே கூறலாம்.
மாநில ரீதியாக யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வில் 7ஏக்கள் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு:
சிலாங்கூர்: 2011 -351
                     :2012 -312
ஜொகூர் : 2011 -232
                   :2012 - 205
பேராக் :2011 - 209
              :2012 -152
நெகிரி செம்பிலான்: 2012 – 121

மலாக்கா: 2011 -59
                  : 2012 -23
பகாங் :2012- 40

பினாங்கு :2011-59
                  : 2012 -45
Source : Vanakkam Malaysia

Monday, 19 November 2012

Serendah Tamil School: Board members to go on fast unto death, if promise not fulfilled


The members of the board of management of SJKT Ladang Minyak Serendah (Lembaga Pengelola Sekolah) have reconfirmed today their decision to go on fast unto death starting from midnight tomorrow if the promise of RM5.5 million for the construction of a new Tamil school in Serendah is not fulfilled.
They said that the fast unto death is definitely on if the promise made by Prime Minister Najib Razak, DPM Mohyiddin Yassin and MIC President G. Palanivel is not fulfilled by November 20.
“We had already made public our decision to go on fast unto death on November 3 and had confirmed the same by our letters addressed to the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, the MIC President and the other relevant departments”, said the chairman of the Board A. Rama Rao.
He added, “There has been no response from any of them till today.”
The new three storey school building should be up and ready for the new intake in 2014, but not even a blade of grass has been moved, he claimed.
The two acre land for the Tamil school was provided by UMW Holdings. The LPS is the registered owner of the land.
Rama Rao explained, “During the Hulu Selangor bye election campaign on April 24, 2010, the Prime Minister announced an allocation RM 1 million for the development of the school.
“At the ground breaking ceremony held at SJKT Ladang Minyak Serendah on June 7, 2012, the Deputy Prime Minister Muhyiddin Yassin promised the Board of Management RM2.5 million for the school.
“The MIC President G. Palanivel had as reported in Tamil Nesan and Malaysia Nanban on October 7, 2012 offered RM2 million for the School.
“So, it is RM5.5 million altogether. But nothing has come to the Board.”
The Board had already drawn up the building plan and the contractor for the construction appointed. “All preliminary work” had been completed and it is the money that the Board is waiting for, he added.
When pointed out that the deputy minister of education had on November 10 announced that tenders would be called on November 15 for the construction of the new building for the school, Rama Rao said, “November 15 is a public holiday. That shows how serious is the deputy minister on this matter. But we are serious. Our date for fast unto death is November, 21.

-SEMPARUTHI-

Thursday, 11 October 2012

தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான 100 மில்லியன் ?

2012-ஆம் ஆண்டில் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட 100 மில்லியன் மேம்பாட்டு நிதி மிகப் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியானது பற்றாக்குறையாகவும் தற்காலிக தீர்வினை மட்டுமே முன்வைப்பதாகவும் பலதரப்பினரிடமிருந்து குற்றச்சாட்டு எழுகிறது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 07-10-2012 தமிழ் நேசன் நாளிகையில் வெளியிடப்பட்ட பட்டியலின் விபரத்தை தட்டச்சு செய்து உங்களின் பார்வைக்காக இங்கு பதிவிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் நேசன் நாளிகை வெளியிட்டுள்ள இப்பட்டியலில் 28 தமிழ்ப்பள்ளிகளின் பெயர்கள் விடுப்பட்டுள்ளன. விடுப்பட்டுள்ள தமிழ்ப்பள்ளிகளின் விபரங்கள் தெரிந்தால் அறியப்படுத்த விழைகிறோம். நன்றி. Peruntukan Khas Sekolah Tamil 2012

Sunday, 12 August 2012

SJKT Sungai Bakap memerlukan tanah dan bangunan baruSJKT Sungai Bakap telah ditubuhkan pada tahun 1946 diatas tanah seluas 0.5 ekar milik Encik Kee Toh Euah. Sekolah yang berusia 66 tahun ini masih lagi sedang beroperasi sebagai sekolah bantuan modal dengan kemudahan-kemudahan yang tidak menepati standard Kementerian Pelajaran Malaysia. Tambahan pula, isu keselamatan warga SJKT Sg Bakap terancam kerana lokasinya di penjuru selekoh yang tajam yang menjadi laluan utama bagi kenderaan-kenderaan berat seperti lori dan traktor yang melombong pasir di tempat berhampiran. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini masalah anai-anai menyebabkan bumbung sekolah hampir runtuh dan situasi ini membimbangkan seluruh warga sekolah dan ibu-bapa.

Dalam satu sidang media baru-baru ini, Pengerusi PIBG SJKT Sg Bakap En.Mohan Sinniah, menegaskan bahawa perhatian yang serius harus diberi oleh pihah kerajaan persekutuan dan negeri serta Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menangani masalah yang dihadapi oleh sekolah ini dengan serta merta. Menurut beliau masa depan murid-murid tidak terjamin dan PIBG tidak lagi boleh berkompromi dengan janji-janji manis yang diberikan oleh ahli-ahli politik.

"Ramai ibu-bapa dari masyarakat India mula menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan kerana kekurangan kemudahan asas di sekolah Tamil dan ini merupakan satu situasi yang menyedihkan kami. Apa yang kami harapkan adalah penyelesaian yang mutlak dan bukannya yang sementara" tegas beliau.

Pengerusi LPS Dr.Shanker Kumar mengeluh dengan sikap Jabatan Pelajaran Negeri yang tidak membimbing pihak sekolah dengan cara profesional untuk memohon tanah baru untuk sekolah. Jabatan-jabatan kerajaan menuding jari pihak lain dan kami tidak mengetahui prosedur yang lengkap untuk memohon tanah dan bangunan baru untuk sekolah kami. "Prestasi sekolah tentunya akan bertambah baik jika kemudahan sekolah diperbaiki" tegas beliau. Beliau meminta agar satu rombongan khas dari Kementerian Pelajaran Malaysia melawat sekolah mereka dalam masa yang terdekat untuk melihat sendiri keadaan sekolah dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Menurut beliau Pihak LPS sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan pihak kementerian untuk memastikan masa depan anak-anak murid terjamin.

Selain daripada itu, SJKT Sg Bakap tidak mempunyai kemudahan-kemudahan asas seperti kantin, tapak perhimpunan, pejabat dan bilik guru yang kondusif, bilik darjah yang luas dan padang yang sesuai. Masalah tangki najis yang melimpah seringkali membawa masalah kesihatan kepada murid-murid. Semak-samun yang berhimpun di kawasan sekeliling sekolah seringkali mengundang binatang-binatang liar seperti ular dan serangga-serangga beracun memasuki bilik-bilik darjah. Semak samun ini juga menjadi sarang penagih dadah dan pencuri yang seringkali memecah masuk ke dalam kawasan sekolah untuk mencuri barang-barang milik sekolah.

Pihak PIBG dan LPS SJKT Sg Bakap mengharapkan bahawa tanah alternatif yang dikenalpasti di kawasan Sungai Bakap yang milik kerajaan persekutuan diperuntukkan kepada sekolah mereka, agar bangunan baru dengan kemudahan-kemudahan asas mampu menjana modal insan yang cemerlang pada masa depan.

Mampukah rungutan warga SJKT Sungai Bakap didengar dan diberi penyelesaian yang mutlak oleh kerajaan? Kita tunggu dan lihat!

Monday, 9 July 2012

Tamil school in dire straits


GEORGE TOWN: Touted as being the best Tamil school in the state when it comes to UPSR results, SJK(T) Subramaniya Barathee has been falling apart for the past two decades.
“We just cope,” said the school's senior assistant, V. Sukuna Vathi.
There are 223 students and 20 teachers in the five-classroom school.
The premises, which include containers used as classrooms, a canteen with a leaky roof and a building that houses the staff room, are rundown and crammed.
In a sorry state: The condition of SJK(T) Subramaniya Barathee in Glugor has been deteriorating for the past 20 years.
Students cannot use the canteen when it rains and spend recess in their classrooms.
To make matters worse, the school was broken into on Sunday while teachers and students were at the City Stadium for their sports day.
Losses, including a television set, personal gadgets and petty cash belonging to the staff, were reported to be around RM2,000.
He added that he would speak to Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak about improving the condition of Tamil schools nationwide.

Tuesday, 26 June 2012

Dewan Negara Sesi April – Mei 2012: Lembaga Pengelola Sekolah (LPS)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN NEGARA

PERTANYAAN : LISAN

DARIPADA : DR. S. RAMAKRISHNAN

TARIKH : 25 April 2012 (Rabu)

 SOALAN

Dr. S. Ramakrishnan minta MENTERI PELAJARAN menyatakan statistik dan peratusan semua jenis sekolah yang mempunyai Lembaga Pengelola Sekolah (LPS) di seluruh negara sehingga kini. Apakah tindakan kementerian untuk memastikan setiap sekolah di negara ini mempunyai LPS kerana arahananya sudah termaktub dalam Akta Pelajaran 1956 (seksyen 53).

 JAWAPAN

Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sehingga kini sebanyak 1,214 buah sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang terdiri dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Mubaligh dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) mempunyai Lembaga Pengelola Sekolah (LPS). Di bawah subseksyen 53 (1) dan 53 (2) Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] menetapkan bahawa tiap-tiap institusi pendidikan hendaklah mempunyai surat cara pengelolaan yang meliputi penubuhan LPS dengan seorang pengerusi. Namun demikian, subseksyen 53 (3) menyatakan bahawa subseksyen di atas tidak terpakai bagi institusi pendidikan kerajaan seperti Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan.

Tuesday, 29 May 2012

இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழா 2012

கடந்த மே திங்கள் 27-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று 2012-ஆம் ஆண்டிற்கான இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழா மலேசிய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் வெகுவிமரிசையாக நடத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்களான யூத் எம்.சி என அழைக்கப்படும் இளம் பட்டதாரிகளின் இயக்கம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழாவினை எற்று நடத்தி வருகின்றனர்.

பினாங்கிலுள்ள 28 தமிழ்ப்பள்ளிகளில் 20 தமிழ்ப்பள்ளிகள் இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு தங்களின் அறிவியல் திறனை வெளிப்படுத்தினர். இதனை தவிர்த்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு வர்ணம் தீட்டும் போட்டி, குறுக்கெழுத்துப் போட்டி ஆகியனவும் நடத்தப்பெற்றன. இந்நிகழ்வின் நீதிபதிகளாக பேராசிரியர்கள், துணைப்பேராசிரியர்கள், முதுகலைப் பட்டப்படிப்பினை மேற்கொள்ளும் பட்டதாரிகள் ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக யூத் எம்.சி இயக்கத்தின் தலைவர் திரு.எட்வின் ஆனந்த் ராஜ் கூறினார். மேலும், எதிர்காலங்களில் இந்நிகழ்விற்கு வலு சேர்க்க பல அரசு சாரா அமைப்புகள் உதவி புரிய வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

பள்ளியில் மாணவர்கள் கற்கும் அறிவியலுக்கும் அறிவியல் விழாவிற்கும் பல வேறுபாடுகள் இருப்பதாயும், ஒர் அறிவியல் நுணுக்கத்தினை பரிசோதனைகளின்வழி தெரிந்துகொண்டு அதனை விளக்குவதுதான் சிறந்த அறிவியல் உத்தியாகும் என திட்ட ஆலோசகர் திரு.முகமது யூனூஸ் கூறினார். இவ்வறிவியல் விழாவின் வழி பல எதிர்கால விஞ்ஞானிகளை தாம் அடையாளம் கண்டுள்ளதாகவும், இது தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விடயம் எனவும் அவர் மேலும் கூறினார்.

பள்ளி பாட நேரத்தைத் தவிர்த்து மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் தங்களின் அறிவியல் பரிசோதனையை பல வாரங்களாக மேற்கொண்டு வெற்றிப் பெறச் செய்ததாகவும், மாணவர்களின் ஈடுபாட்டினைக் கண்டு தாம் மெச்சுவதாகவும் தோட்டப்புறத்தில் அமைந்துள்ள திரான்சு கிரியான் தமிழ்ப்பள்ளியைச் சேர்ந்த ஆசிரியை மோகனசுந்தரி கூறினார். பிறை தமிழ்ப்பள்ளியைச் சேர்ந்த பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் திரு.குமார் கூறுகையில், பிறை தமிழ்ப்பள்ளி மூன்று ஆண்டுகளாக அறிவியல் விழாவில் பங்கெடுத்து வருவதாகவும், இம்முறை தன் மகனும் இப்போட்டியில் பங்கெடுத்திருப்பது தமக்கு மகிழ்வை அளிப்பதாகவும் கூறினார்.

தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் பங்களிப்பினையும், அவர்களின் படைப்புத் திறனையும் கண்டு தாம் அதிசயிப்பதாக போட்டியின் நீதிபதிகளில் ஒருவரான பௌதிகவியலில் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பினை மேற்கொள்ளும் குமாரி அனிதாம்பிகை பெருமாள் கூறினார். தாம் இந்நிகழ்வில் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டது இதுவே முதல்முறை எனவும் அவர் கூறினார். காலை 8 மணியளவில் தொடங்கப்பட்ட இந்நிகழ்வில் ஆசியர்களும் மாணவர்களும் தத்தம் கூடாரங்களை அமைக்கும் பணிகளில் ஈடுப்பட்டனர். காலை 9 மணியிலிருந்து மதியம் 12 மணிவரை நீதிபதிகள் ஒவ்வொரு கூடாரமாகச் சென்று மாணவர்களின் படைப்புகளை மதிப்பீடு செய்தனர். மதிய உணவிற்குப் பின்பு துவாங்கு சேட் புத்ரா மண்டபத்தில் சிறப்பு வருகையாளர்களின் உரை, பல்லூடகப் படைப்பு மற்றும் வெற்றிப் பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகளும் கேடயங்களும் வழங்கப்பெற்றன.

இளம் ஆய்வாளர்களின் அறிவியல் விழா 2012-ஆம் ஆண்டிற்கான மூன்றாம் நிலை வெற்றியாளராக புக்கிட் மெர்தாஜாம் தமிழ்ப்பள்ளியும், இரண்டாம் நிலை வெற்றியாளராக பெர்மாத்தாங் திங்கி தமிழ்ப்பள்ளியும் முதல் நிலை வெற்றியாளராக நிபோங் திபால் தமிழ்ப்பள்ளியும் வாகை சூடின. நிகழ்வு சுமார் மாலை 4.00 மணியளவில் முடிவுற்றது.

Tuesday, 15 May 2012

சுங்கை பாக்காப் தமிழ்ப்பள்ளியில் 'பள்ளி மேலாளர் வாரியம்' அமைந்தது
கடந்த மே 13-ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று சுங்கை பாக்காப் தமிழ்ப்பள்ளியின் பள்ளி மேலாளர் வாரியக்குழு வெற்றிகரமாக அமைக்கப்பட்டது. 180க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் இப்பள்ளிக்கு இன்றுவரையில் சொந்த நிலமில்லாத நிலையில் பள்ளியின் வளர்ச்சி தடைபடுவதால், சுற்றுவட்டார பொதுமக்கள், பள்ளியின் முன்னால் மாணவர்கள், அரசு சார்பற்ற இயக்கத்தின் பிரதிநிதிகள், பெற்றோர்கள் ஆகியோர் இணைந்து பள்ளி மேலாளர் வாரியத்தினை அமைத்திருக்கின்றனர். பள்ளி மேலாளர் வாரியத்தின் தலைவராக திரு.எஸ்.சங்கர் குமார் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.அவரோடு சேர்ந்து பணியாற்ற 10 வாரிய உறுப்பினர்களும் இணைந்துள்ளனர். பெற்றோர், ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் திரு.எஸ்.மோகன் வாரியத்தின் துணைத்தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். தற்சமயம் சுங்கை பக்காப் பட்டிணத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்நிலத்தின் உரிமையாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கியுள்ளதாகவும் வாரியத்தின் துணைத்தலைவர் திரு.எஸ்.மோகன் குறிப்பிட்டார். தற்சமயம் சிறிய வகுப்பறைகளில் 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் கல்வி பயின்றுவருவதாக பள்ளியின் தலைமையாசிரியை திருமதி சுமதி அவர்கள் வருத்தத்தோடு கூறினார். இப்பள்ளி மேலாளர் வாரியம் அமைவதன் வழி பள்ளிக்கும் மாணவர்களும் சிறந்த எதிர்காலம் அமையும் எனும் நம்பிக்கை வலுப்படுவதாக அவர் கூறினார்.

Thursday, 19 April 2012

MIC told to prove land claim - FMT


B Nantha Kumar
 | April 19, 2012
A member of the Effingham Tamil school board of governors says that a land search showed that six acres were originally allocated for a school.
PETALING JAYA: The board of governors of a Tamil school here has challenged the MIC to prove its claim that a three-acre land beside the school belonged to the Barisan Nasional aligned Indian-based political party.
VT Rajen, a member of the Effingham Tamil school board of governors, said MIC must show the evidence to back its claim or return the piece of land that was originally designated for the school.
“We want MIC to do the right thing by ensuring that the Effingham Tamil school gets back the three acres of prime land,” he told FMT.
The school is located in Bandar Utama, Damansara. Accusations of the land grab first surfaced in 2008 after former students and residents claimed that the developer of Bandar Utama has allocated six acres of land for the school in 1999.
MIC, however, countered this claim, saying that there was an error in the description of the proprietor in the land title and that the party is the rightful owner of the three acres.
However, Rajen dismissed this claim, saying that it was “unacceptable”.
Rajen also showed a copy of the Bandar Utama land plan which was drafted in 1996 by the Petaling Jaya land office.
According to the plan, there were two pieces of land – lots 28813 and 28814 – for a religious school and a primary school respectively.
“Each of the schools was awarded 24,293 square metres of land equivalent to six acres,” Rajen said.
However, he said a recent land search on the Tamil school lot revealed that the six acres had been broken into two separate lots in 2005.
“The MIC seized the Tamil school’s land after 2005,” he alleged.
“If it is true that the six acres were divided into two halves between 1990 and 1995, then it should have been recorded in the state executive council meeting. Can MIC reveal minutes of meetings as proof?” he asked.
“The land was designated for public use and should not be sold or transferred to any individual or political party, hence it was not suitable for the MIC to use it to build its headquarters there,” he added.

Friday, 13 April 2012

தமிழ்ப்பள்ளிகள் கருத்தரங்கு: பண மழை பொழிகின்றது, கூரை பறக்கின்றது! - செம்பருத்தி


இந்நாட்டில் தமிழ்க் கல்வி போதனை தோன்றி 196 ஆண்டுகளாகி விட்டன. இந்த நீண்ட வரலாற்றில் தமிழ்க் கல்வியும் தமிழ்ப்பள்ளிக்கூடங்களும் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் கண்டுள்ளன. அந்த நீண்ட வரலாற்றின் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்ப்பள்ளிகள் பெரும் மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளன என்று கூறி தமிழ்ப்பள்ளிகள் கருத்தரங்கு 2012 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்திருந்தவர்களை மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் தலைமைச் செயலாளர் எஸ். கணேஸ்வரன் வரவேற்றார்.
நேற்று (ஏப்ரல் 7 மலாயா பல்கலைக்கழக கொம்பிலக்ஸ் பிரதானா சிஷ்வாவில் நடைபெற்ற அக்கருத்தரங்கில் சுமார் 500 பேர் பங்கேற்றனர். இவர்களில் அதிகமான பெண்கள் இருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், அவர்களில் எவரும் எழுந்து நின்று கருத்துகள் எதனையும் தெரிவிக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து பேசிய கணேஸ்வரன், தமிழ்ப்பள்ளிகள் என்றால் ஏழைத் தமிழர்களின் சரணாலயம் என்ற காலம் மாறி இப்போது நடுத்தர வகுப்பினர்களும் தங்களுடைய குழந்தைகளைத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு அனுப்புகின்ற காலம் தொடங்கியுள்ளது என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், தமிழ்ப்பள்ளிகள் தலைநிமிர்ந்து நடக்க தமிழ் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளின் கல்விக்கு தமிழ்ப்பள்ளியை தலையாய பள்ளியாக தேர்வு செய்யும் மனப்பாங்கைப் பெற வேண்டும் என்றார்.
நமது இலக்கு
தமிழ்ப்பள்ளிகள் குறித்து பல ஆண்டுகளாக நிறைய பேசப்பட்டுள்ளது. கட்டடம் இல்லை, திடல் இல்லை, மேசை இல்லை, நாற்காலி இல்லை, கரும்பலகை இல்லை, ஆசிரியர் இல்லை. இப்படி இல்லை, இல்லை என்று பல காலமாக பேசி வருகின்றோம். ஆனால், அத்தமிழ்ப்பள்ளிகளின் மையமான மாணவர்களிடம் எது இல்லை, எது இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பேசுவதில்லை. நாம் இக்கட்டத்தைத் தாண்டி, மாணவர்களின் தரம் உயர வேண்டியதற்கு என்ன செய்யகிறோம், என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டத்திற்கு வரவேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். அது குறித்து கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் செய்துகொள்வதற்காகத்தான் இக்கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் தலைவர் சி.பசுபதி தமது தலைமையுரையில் கூறினார்.
வழக்கமாக கூறப்படும் குறைபாடுகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் சூழ்நிலை தோன்றியுள்ளது. “தமிழ்ப்பள்ளிகளின் பிரச்னைகள் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்” என்று பிரதமர் நஜிப் கூறியுள்ளார். நாம் செய்ய வேண்டியது தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித் தரம் உயர்வு அடைவதை உறுதிப்படுத்துவதாகும் என்று பசுபதி மேலும் கூறினார்.
தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் தரம் மேம்பாடடைய பல தரப்பினர் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும். “பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கத்தினர், பள்ளி மேலாளர் வாரியத்தினர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அரசு சார்பற்ற அமைப்புகள் ஆகிய அனைத்தும் இதற்குத் தேவையான பங்களிப்பைச் செய்ய வேண்டும்”, என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
“மாணவர்கள் அனைத்து பாடங்களிலும் தேர்வு பெற வேண்டும்: அதுதான் நமது இலக்கு”, என்பதை பசுபதி வலியுறுத்தினார்.
“நமது திட்டங்கள் அனைத்தும் மாணவர்களை மையமாகக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்”, என்றாரவர்.
மாணவர்களின் மேம்பாட்டிற்கு முழு ஒத்துழைப்பு
“தமிழ் முன்னிலையடைந்த மொழி. நாம் அதற்கு என்ன செய்கிறோம்? தமிழ்ப்பள்ளிகள் என்ன செய்கின்றன? என்று தமது சிறப்புரையில் வினா எழுப்பிய இட்புள்யுஎப்பின் தலைவர் எ.யோகேஸ்வரன், அவர் தற்போது தலைமை ஏற்றிருக்கும் அந்த அமைப்பு கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழ்க் கல்வியின் வளர்ச்சி, தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்காக நடைமுறைப்படுத்திய பல்வேறு திட்டங்களை விவரித்தார்.
அவரது அமைப்பு தமிழ் அறவாரியம் போன்ற அமைப்புகளுடன் கூட்டாக மேற்கொண்ட திட்டங்களையும் அவர் கூறினார்.
தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களின் தரம் மேம்பாடு அடைய வேண்டும். அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்று யோகேஸ்வரன் உறுதியளித்தார்.
தமிழர்கள் தமிழர்களாக வாழ்ந்தாக வேண்டும்
காலை மணி 9.00 க்கு தொடங்கி மாலை மணி 5.00 வரையில் நடைபெற்ற தமிழ்ப்பள்ளி கருத்தரங்கு 2012 இல் “80 விழுக்காட்டை நோக்கி தமிழ்ப்பள்ளிகள்” என்ற தலைப்பிலான அங்கம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டவர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது.
இந்த அங்கத்தில் பேராசிரியர் என்.எஸ். இரேஜேந்திரன், முத்துசாமி, டாக்டர் இராஜகோபால், விரிவுரையாளர் கு. நாராயணசாமி ஆகியோர் பங்கேற்றனர். தமிழ் அறவாரியத்தின் துணைத் தலைவர் சி.ம. திரவியம் வழிநடத்தினார்.
தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பை பெரிதும் பாராட்டிய இராஜகோபால், “அவர்கள் கடுமையாக, திறமையாக, வியப்பளிக்கும் வகையில் உழைக்கின்றனர்” என்றார்.
ஆனால், தமிழ்ப்பள்ளிகள் எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால், “தமிழர்கள் தமிழர்களாக வாழ்ந்தாக வேண்டும்”, என்பதை அவர் வலியுறுத்திக் கூறினார்.
100 அல்ல. 523 தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களும் ஒன்றுகூட வேண்டும், செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
“நாட்டின் ‘பிரதமர் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் தந்தை’ ஆக்கப்பட்டுள்ளார். பண மழை பொழியலாம், அதிகமாக கூரைகளும் பறக்கலாம். 55 ஆண்டுகால ஆட்சியில் கொள்கலன்களில் தமிழ்ப்பள்ளிகள்!”, என்று உணர்ச்சி பொங்க இராஜகோபால் கூறினார்.
உயர்மட்ட தமிழர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளை தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கு அனுப்பவதில்லை. அவ்வாறே ஆசிரியர்களின் மனப்பாங்கும் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தமிழ்ப்பள்ளிகளின் எதிர்காலம் என்ன என்ற கேள்விக்கு “புதிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பதில் கூற வேண்டும்” என்று கூறிய இராஜகோபால், எஸ்பிஎம் தேர்வுக்கான இரு பாடங்கள் நிலை பொதுத் தேர்தலுக்குப் பிறகு என்ன ஆகும் என்று வினவினார்.
தமிழ் மொழி போதனை குறித்த விவகாரம் சரியான பாதையில் செல்லவில்லை என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இடைநிலைப்பள்ளியில் தமிழ் மாணவர்களின் நிலை என்ன? அங்கு தமிழ் போதிக்கப்படுவது எப்படி இருக்கிறது? அங்கு தமிழ் போதிப்பதில் தமக்கு விருப்பம் இல்லை என்று தம்மிடம் தெரிவித்த ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் பற்றி கூறிய இராஜகோபால், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தமிழ் மொழியின் நிலை என்னவாகும் என்று வினவினார்.
பல காரணங்களுக்காக, தாழ்வு மனப்பான்மை உட்பட, இடைநிலைப்பள்ளியில் தமிழ் போதிக்க தயங்கும் தமிழாசிரியர்கள் இருக்கையில், இடைநிலைப்பள்ளியில் தமிழ் மேம்பாடு அடையுமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
“இது ஒரு நிருபிக்கப்பட்ட உண்மையாகும். இம்மாதிரியான ஆசிரியர்கள் தமிழ்ப்பள்ளிகளை சோகமான கட்டத்திற்கு இட்டுச் செல்வர்”, என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
டாடி, வணக்கம் காலிங்
“அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ்ப்பள்ளிகளை மூட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இந்தியர்களின் நிலைப்பாட்டை வாக்குகள் வழி தெரிவிக்க வேண்டும்”, என்று இராஜகோபால் ஆலோசனை தெரிவித்தார்.
தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் மேம்பாடு அடைவதற்கு சமூகத்தின் பங்களிப்பு மிக அவசியம் என்று என்.எஸ். இராஜேந்திரன் கூறினார். அவர்களின் வளர்ச்சி சமூகத்தின் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டிலும் காணப்பட வேண்டும். குடும்பத்திலிருந்து சமூகம் வரையில் தமிழ் மொழி மீது ஈடுபாடு கொண்டிருக்க வேண்டும்.
குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து தமிழ் மொழி ஊட்டப்பட வேண்டும் என்ற அவர், தாம் தொலைபேசியில் ஓர் எண்ணை அழைத்து பதில் கிடைத்ததும் “வணக்கம்” என்று கூறியதாகவும் அதற்குப் பதிலாக அக்குழந்தை “Daddy, Vanakkam is calling you”, என்று கூறக்கேட்டதை நினைவு கூர்ந்தார். இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்றாரவர்.
மேலும், மாணவர்களுக்கு சமயக் கல்வி போதிக்க வேண்டியதின் அவசியத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். அதற்காக இந்து மாமன்றம் எடுத்துக்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளையும் இராஜேந்திரன் விளக்கிக் கூறினார்.
சமமான நிதி ஒதுக்கீடு வேண்டும்
பள்ளியில் மாணவன்தான் மையமாக இருக்க வேண்டும். எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மாணவனின் மேம்பாட்டை இலக்காகக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். மற்ற அனைத்தும் அதற்குப் பின்னரே என்று விரிவுரையாளர் கு. நாராயணசாமி கூறினார்.
தமிழ்ப்பள்ளி மாணவனின் மேம்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கு அடிப்படை தரமான கல்வி என்றால், அதன் அடித்தளம் மாணவனை சிந்திக்க வைக்கும் கல்வியாகும் என்று நாராயணசாமி கூறினார்.
“மாணவன் சிந்திக்க வேண்டும். சிந்திப்பதற்கென்றே கல்வி போதிக்கப்பட வேண்டும்”, என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
மாணவர்களின் கல்வி மேம்பாட்டில் பெண்களுக்கு பெரும் பங்குண்டு என்று கூறிய நாராயணசாமி, குடும்பத்திலிருந்து பள்ளிவரையில் மாணவர்களின் கல்வி தரம் வளமடைய பெண்கள் தங்களுடைய பங்கை ஆற்ற முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
மாணவர்களின் கல்வி தரம் உயர்வதற்கு பலரும் பங்காற்றலாம். அதே வேளையில் தரம் உயர்வதற்கு நிதி வளம் இருக்க வேண்டும். பள்ளி மாணவர்களுக்கான அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீடு சமமானதாக இருக்க வேண்டும்.
சமமான நிதி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய நாராயணசாமி, அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சமமான நிதி ஒதுக்கீடு அளிக்கும் கட்சியைத்தான் ஆதரிப்போம் என்று மக்கள் கூற வேண்டும், ஆதரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
அடுத்து, மேன்மையை நோக்கி தமிழ்ப்பள்ளி மறு உருவாக்கம் என்ற தலைப்பில் கருத்துப் பரிமாற்றம் மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் உதவித் தலைவர் வே.இளஞ்செழியன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில் சி.பசுபதி, டாக்டர் ஐயங்கரன் மற்றும் கா. ஆறுமுகம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
80 விழுக்காட்டினர் தேர்வு பெற வேண்டும்
தேர்வில் எத்தனை “எ” பெற்றனர் என்பது கேள்வி அல்ல. எத்தனை மாணவர்கள் தேர்வு ஆயினர்? அதுதான் கேள்வி என்று பசுபதி அழுத்தந்திருத்தமாக கூறினார்.
“தமிழ் என் தாய் மொழி. ஆகவே, நான் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது அல்ல நமது அடிப்படை நிலைப்பாடு. தமிழ்ப்பள்ளிகளின் அடைவுநிலை, தரம் உயர்வாக இருக்கிறது. ஆகவே, தமிழ்ப்பள்ளிக்குச் செல்கிறேன். இதுதான் நமது நோக்கம்.
“தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் 100 விழுக்காடு கற்றறிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். குறைந்தது 80 விழுக்காட்டினர் அனைத்து பாடங்களிலும் தேர்வு பெற்றிருக்க வேண்டும். இதுதான் நமது இலக்கு!”, என்றாரவர்.
டியூசன் என்ற புற்றுநோய்
பெற்றோர்களின் பின்னணி, அவர்களின் வறுமை, கொடுமை குறித்து தாம் ஏதும் செய்ய முடியாது. ஆனால், அம்மாதிரியான சூழ்நிலையிலிருந்து வந்த மாணவர்களை தம்மால் மேம்பாடடையச் செய்ய முடியும் என்ற தென்கொரிய அமெரிக்கரின் சிந்தனையை மேற்கோள் காட்டிய பசுபதி, அதேதான் நமது நிலையும் என்றார்.
பன்மொழியாளர் மற்றும் ஒரே மொழியாளர் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான சிந்தனை வளத்தின் தரத்தையும் அதில் பண்டையக்கால தமிழ் மக்களின் மரபணுத் தொடர்பையும் ஒப்பிட்டு டாக்டர் ஐயங்கரன் விளக்கம் அளித்தார்.
நோபெல் பரிசு பெறுபவர்கள் பன்மொழி அறிவாற்றல் திறமையுடையவர்கள் என்று கூறிய ஐயங்கரன், மலேசிய மாணவர்கள் மூன்று மொழிகளில், ஏன் நான்கு மொழிகளில் கூட, முதன்மை பெற முடியும் என்றார்.
ஆனால், இந்நாட்டைப் பீடித்திருக்கும் தனிமுறைப்பயிற்சி (private tution) ஆதிக்கத்தை அவர் வன்மையாகக் கண்டித்தார். “தனிமுறைப்பயிற்சி நமது சமுதாயத்தைப் பீடித்திருக்கும் புற்றுநோய்”, என்றாரவர்.
“நமது தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்கள் அந்த தனிமுறைப்பயிற்சி கலாச்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளனர். அது நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும்”, என்று ஐயங்கரன் கேட்டுக்கொண்டார்.
“Ignite your mind”- that is the Mission of our Schools என்றார் ஐயங்கரன்.
பிடலை பார்!
மாணவர்களே மையம். அதுதான் அக்னி குஞ்சு (தீப்பொறி) என்று சுவாராம் என்ற மலேசிய மனித உரிமைகள் கழகத்தின் தலைவர் கா. ஆறுமுகம் கூறினார்.
தமிழ்ப்பள்ளிகளில் மாணவர்களை மையமாக வைத்து மாணவர்களின் அடைவு நிலையையும் தரத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டக் காலத்திற்குள் உயர்த்த முடியும் என்று அவர் ஆதரங்களைக் காட்டி வாதிட்டார்.
“கியூபாவின் பிடல் காஸ்ட்ரோவை பார்! பத்தே ஆண்டில் அவர் மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்திக் காட்டினார்.”
நமது மாணவர்களின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான நமது திட்டம் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பதற்கான வழிகளையும் கொண்டுள்ளது. புற்றுநோய் இருக்குமானால் துண்டித்து எறிவோம். இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நிதி தேவைப்படும் என்றாரவர்.
“நம்மிடம் போதுமான தகவல்கள் இருக்கின்றன. நாம் அதனைச் செய்ய முன்வந்துள்ளோம். நம்மால் அதனைச் செய்ய முடியும். செய்வோம்”, என்று ஆறுமுகம் சூளுரைத்தார்.
இத்திட்டத்தில் எதிர்பாராத இடர்கள் ஏதேனும் தோன்றுமானால், அதற்கான மாற்று வியூகமும் இருக்கிறது என்றாரவர்.
நமது திட்டம் ஐந்தாண்டு இலக்கை கொண்டுள்ளது. சற்று கூடுதல் காலம் தேவைப்படலாம். இன்னும் அறுபது நாள்களில் இத்திட்டத்தை ஒரு குழு இயங்கச் செய்யும் என்று ஆறுமுகம் மேலும் கூறினார்.
தமிழ்ப்பள்ளிகள் கருத்தரங்கு 2012 இல் மூன்று பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கங்களும் பள்ளி மேலாளர் வாரியங்களும் தங்களுடைய பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்த படைப்புகளை வழங்கினர். அப்பள்ளிகள்:
SJK(T) மிட்லேண்ட்ஸ், ஷா அலாம்
SJK(T) புக்கிட் ஜாலில், கோலாலம்பூர்
SJK(T) சிம்பாங் லீமா, கிள்ளான்
மேற்கொண்டு, சிறந்த பள்ளிகளுக்கான விருதுகளும் வழங்கப்பட்டன.

Wednesday, 11 April 2012

Forum Sekolah Tamil 2012Pada 7hb April 2012 (Sabtu) Tamil Foundation Malaysia telah menganjurkan ‘Forum Sekolah Tamil’ yang bertemakan ‘Kembali kepada asas dan Menuju ke arah Kecemerlangan’ di Dewan Perdana Siswa, Universiti Malaya. Forum ini mendapat kunjungan seramai 500 orang yang terdiri daripada profesor-profesor, pensyarah-pensyarah dari institusi pengajian tinggi, pegawai-pegawai kementerian pendidikan, guru besar sekolah-sekolah tamil, guru-guru, ahli-ahli Lembaga Pengurus Sekolah, ahli-ahli PIBG, ahli badan-badan bukan kerajaan dan orang awam.

Sesi pertama forum telah bermula pada pukul 9.45 pagi dengan nyanyian Lagu NegaraKu dan Lagu Patriotik Bahasa Tamil.  Seterusnya Presiden Tamil Foundation Malaysia En.S.Pasupathy dan Dato A.Yogeswaran telah memberi ucapan aluan.  Forum diteruskan lagi dengan pembentangan kertas penyelidikan oleh empat panel yang dijemput iaitu Prof. N.S Rajendran, En.Muthusamy, Dr.Rajagobal dan En.Narayanasamy  yang dimoderasikan oleh Timbalan Presiden Tamil Foundation Malaysia En.C.M Thiraviam. Speaker pertama Dr.Rajagobal telah membentangkan kertasnya yang bertajuk ‘Masa depan Bahasa Tamil dan Sekolah Tamil’ dalam bentuk slide. Seterusya En.Muthusamy membentangkan tajuk ‘Sekolah Tamil ke arah kecemerlangan’. Speaker ketiga Prof. N.S Rajendran membentangkan tajuk ‘Peranan orang awam terhadap pembangunan sekolah Tamil’. Speaker terakhir En.Narayanasamy membentangkan tajuk ‘Peranan Ibu-Bapa dan Komuniti ke arah kecemerlangan murid’. Keempat-empat panel telah berkongsi pengalaman serta kajian mereka dan mencadangkan cara-cara penyelesaian kepada masalah yang membelenggu sekolah-sekolah Tamil dan murid-murid sekolah Tamil di Malaysia. Sesi pertama forum berakhir dengan sesi soal jawab yang dimoderasikan oleh En.C.M Thiraviam.Forum dimulakan dengan pembentangan oleh LPS dan PIBG Sekolah Tamil Midlands dan Sekolah Tamil Simpang Lima. Pengerusi LPS Sekolah Tamil Midlands En.Uthayasooriyan telah menerangkan perjuangan mereka untuk mendapatkan 3 ekar dari pemaju i-city dan usaha ibu-bapa dan NGO untuk membina sekolah modal yang bertaraf tinggi. Beliau juga berasa amat bangga dengan komitmen komuniti dalam membina sebuah dewan konvensyen di sekolah tamil Midlands yang bertaraf hotel 5 bintang. Di akhir ucapannya, beliau menjemput semua pihak ke majlis perasmian sekolah tamil Midlands yang akan menjadi modal untuk semua sekolah tamil di Malaysia.

Seterusnya, pengerusi PIBG sekolah tamil Simpang Lima dan jawatankuasa kecil pasukan pembangunan sekolah yang terdiri daripada ibu-bapa menjelaskan projek mereka dalam membangunkan sebuah sekolah Tamil. Mereka menekankan modul ini sepatutnya menjadi inspirasi kepada semua dalam menyumbang ke arah pembangunan sekolah-sekolah Tamil.Selepas makanan tengahari, sesi kedua forum bermula dengan tiga panel iaitu, En.S.Pasupathy, Dr.Ingkaran dan En.K Arumugam. En.S.Pasupathy membentangkan tajuk menuju kea rah anjakan paradigm yang menetapkan objektif dimana pencapaian 80% kelulusan di sekolah-sekolah Tamil dalam masa lima tahun. Dr.Ingkaran menyentuh isu ‘Berpusatkan  murid – Murid & Kreativiti’ dengan menekankan program-program untuk meningkatkan potensi murid-murid Tamil di sekolah Tamil. En.K.Arumugam membentangkan tajuk ‘strategi 5 tahun ke arah pencapaian 80% kelulusan’. En.K.Arumugam menerangkan  langkah-langkah strategi untuk mencapai 80% kelulusan di sekolah-sekolah Tamil.  Sesi kedua berakhir dengan sesi soal jawab. Pada pukul 5 petang forum diakhiri dengan minuman petang.

Monday, 26 March 2012

Serdang Tamil School: “Siapa akan tanggung kos bangunan ini? PIBG atau LPS?”


-Gopal Thirumalai/Vinod, 25.3.12
SRJK(T) Serdang is located less than 1km away from Universiti Putra Malaysia and a mere 10 minutes’ drive from Putrajaya.
The school was started in 1936 with one teacher and 40 students. The current enrolment is about 700 students and is one of the 132 fully aided schools from the total of 523 Tamil Primary schools nationwide.
As a parent of one of the students of the school and as one of the former students from the same school, I would like to highlight the plight of the students and parents of the school, which also reflects the state of other Tamil Schools in the country.
Although the school is fully aided, we literally have to beg with the Education Department for everything, including the maintenance and repairing of the infrastructures of the school.
At times, the PIBG will contribute some fund to do minor repairing works. The newspaper cutting above is from the year 1963, when the new building was officiated by the then Menteri Besar.
The building was declared unsafe by JKR in 2002. Despite several appeals, the JKR never lifted their fingers and always came up with the standard answer “Tiada peruntukkan tahun ini” (No budget allocation for this year). It was a disaster waiting to happen and it duly happened at around 8am on the 16th February 2012.
The ceiling in one of the classes collapsed suddenly while lesson was going on and luckily, the teacher managed to bring all the students out from the class before it collapsed further, bringing down huge amount of debris. By God’s grace, no one was injured but the real drama started only after that.
The school is located in the Sri Serdang state constituency, under BN ( Datuk Satim bin Diman) and under Serdang Parliamentary seat, under PR. Datuk Satim, who won the seat by less than 50 votes in the last election, did not even bother to respond or visit. Meanwhile, politicians from PR were barred from entering the school compounds, as per one circular from the Educational Department in the 1990s.
The school authorities contacted the respective departments and personnels. Datuk K Devamani immediately paid a visit, promised to build temporary cabins within two weeks for the students to study, with plans for another permanent building in future and bragged about the amount of money spent by BN in the past few years (in the region of few hundred millions at least) for Tamil Schools as well as some unrelated stuffs like ETP and etc.
Some of my friends cheekily said that this a normal “Wayang Kulit” show as he has no power to do anything. I realised it now that they were just telling the plain truth.
It is almost 3 weeks already and our children still don’t have classroom to use. Lessons are conducted at canteen and some empty space between buildings. The children are suffering due to hot weather and cannot concentrate on their studies. A lady officer from JKR visited the school recently and said that JKR is willing to build the new building but asked a funny question, “Siapa akan tanggung kos bangunan ini? PIBG atau LPS?” (Who is going to bear the cost? PTA or The School Board?
Can someone tell this lady that this school is a fully aided school and it is the responsibility of the present government to provide the basic infrastructures? By right, we should sue the department for failing provide a safe building.
Some even suggested that we should approach the state government, but I disagree. As far as I know, I have been paying taxes since 1993 to the Central Government under BN, just like all Malaysians so why the hell should I go around and begging people?
Isn’t it BN’s duty to provide basic infrastructures as we pay tax to it? And don’t tell me that you don’t have enough money. 1% of the loan given to Sharizat’s family is enough to build a 3 storey building here. Imagine that this is happening to a fully aided school! How about partially aided schools? Don’t you collect taxes from them too?
Why are you discriminating us, BN? The PM wants us to put `nambikkai’ (trust) on BN and I don’t have to give a better example on why we shouldn’t trust the BN government!